Сторінка 1

Мандри Гуллiвера
Джонатан Свiфт


Один з найвидатнiших творiв свiтовоi лiтератури – «Мандри Гуллiвера», написаний знаменитим англiйським письменником Джонатаном Свiфтом (1667—1745). У формi фантастичноi оповiдi про подорожi Гуллiвера до рiзних вигаданих краiн Свiфт жорстоко висмiюе державний лад та суспiльнi порядки сучасноi йому Англii i виступае непримиренним ворогом брехнi, лицемiрства й тиранii. На жаль, свiт i люди в ньому майже не змiнюються, тому «Мандри Гуллiвера» сприймаються актуально завжди i в кожнiй краiнi, зокрема i в нашiй, i саме сьогоднi.

Джонатан Свiфт

Мандри Гуллiвера

Мандри до рiзних далеких краiн свiту Лемюеля Гуллiвера, спершу лiкаря, а потiм капiтана кiлькох кораблiв


Jonathan Swift
Джонатан Свiфт i його «Мандри Гуллiвера»


Походження, освiта, життева кар'ера Джонатана Свiфта (1667—1745) були тiсно пов'язанi з духовним саном. Предки письменника протягом багатьох поколiнь були англiканськими священиками. Сам же Свiфт закiнчив у мiстi свого народження – Дублiнi (Ірландiя) – богословський факультет Тринiтi-Коледжу i все життя мрiяв одержати високу духовну посаду. Проте мрii цi важко здiйснювалися.

Дуже важливим було для Свiфта десятилiття (1689—1699 pp.), проведене в маетку лорда Вiльяма Темпла, полiтичного дiяча у вiдставцi, глибокого знавця античностi. Юнак виконував обов'язки його секретаря. В цi ж роки вiн прийняв церковне посвячення i зробився сiльським священиком. Спiлкування з Темплем не лише збагатило Свiфта знаннями про античнiсть, а й розпалило у скромному бакалаврi богослов'я жагу лiтературноi творчостi i полiтичне честолюбство.

В останне десятилiття XVII ст. у державному життi Англii вiдбулися важливi змiни. Пiсля розгнузданого царювання королiв Карла II i Якова II, що прийшло на змiну суворiй диктатурi Олiвера Кромвеля («реставрацiя Стюартiв»), полiтичний iстеблiшмент краiни вирiшив вiддати перевагу королю, який, уособлюючи собою непохитнi принципи англiйськоi монархii, разом з тим не втручався б у справи молодоi буржуазii. Це був Вiльгельм Оранський, штатгальтер (спiвправитель) у Нiдерландах, який став правити наприкiнцi 1688 р. пiд iм'ям Вiльгельма III. Новий король був протестантом, прихильником сувороi моралi i не знав англiйськоi мови.


Читати онлайн книгу українською мовою «Мандри Гуллівера» Джонатан Свіфт безкоштовно без реєстрації

Читати онлайн книгу без реєстрації і смс - це не просто зручна функція, але й корисна. Адже ви зможете будь-яку вільну хвилину проводити з користю для себе. По дорозі на роботу або в довгій подорожі завжди можна відкрити улюблену книгу - час пролетить швидше.

Читати онлайн книгу українською мовою «Мандри Гуллівера» Джонатана Свіфта дуже зручно ще й тому, що вам не потрібно мати вільне місце на смартфоні або планшеті. Це оцінять ті, хто звик використовувати кожну вільну хвилинку з користю.

У нашій електронній книжковій бібліотеці ви можете безкоштовно читати онлайн книгу «Мандри Гуллівера» Джонатана Свіфта безкоштовно без реєстрації. Для цього всього лише потрібно вибрати відповідний шрифт і відшукати сторінку, на якій ви зупинилися. Тепер насолоджуватися читанням можна завжди і скрізь!

Читати онлайн книгу «Мандри Гуллівера» Джонатана Свіфта зручно та просто в онлайн бібліотеці "Knigogo"!